Aktualności

Ruszyły pierwsze spotkania z mieszkańcami w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S12.

W związku z planowaniem budowy drogi ekspresowej S12 w regionie radomskim, w poszczególnych gminach odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Jego organizatorem jest firma Schuessler Plan, która opracowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Czytaj więcej...


S12 na dobrej drodze do realizacji

W dniu 13 września 2017 r., podpisane zostały dwie umowy na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach: granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) oraz węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław). Czytaj więcej...


Powiało optymizmem w sprawie S12

Na zaproszenie Burmistrza Sulejowa przedstawiciel Rządu Rzeczpospolitej Polskiej , Minister Obrony Narodowej, Pan Antoni Macierewicz wziął udział w naradzie dotyczącej sytuacji na drodze krajowej nr 12 na odcinku Piotrków- Sulejów. Minister Macierewicz jest przekonany, że dojdzie do realizacji budowy drogi S12- która stanowi obwodnicę Sulejowa , oraz zapewnił, iż sprawa maksymalnego przyspieszenia działań nad budową obwodnicy, w pierwszym etapie realizacji inwestycji będzie przedmiotem jego rozmów z Ministrem Infrastruktury panem Andrzejem Adamczykiem. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści: pani poseł Anna Milczanowska, pan poseł Grzegorz Wojciechowski, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego pan Piotr Grabowski i Michał Król, radny Powiatu Piotrkowskiego pan Tomasz Michalczyk oraz radny Gminy Sulejów, burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski i zastępca burmistrza. Czytaj więcej...


Sprawa trasy S12 na Sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29 maja 2017 r.

Przedmiotem obrad Sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29 maja 2017 r. była m.in. sprawa budowy drogi S 12. Radni podjęli inicjatywę przesłania do Premier Beaty Szydło stanowiska, w którym zwrócili uwagę na znaczenie inwestycji dla miasta i regionu. Przypomnieli jednocześnie, że droga ekspresowa S12 stanowi jedną z obietnic zawartych w Kontrakcie Terytorialnym dla Radomia podpisanym przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Czytaj więcej...


I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 17 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12. Samorządowcy z miast i gmin położonych przy drodze krajowej nr 12 spotkali w związku z informacjami medialnymi na temat zagrożeń związanych ze sfinansowaniem budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach: od granicy woj. łódzkiego do Puław. Czytaj więcej...


II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyło się drugie w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12. Czytaj więcej...


Rozmawiali o S12

Radom i inne samorządy wciąż zabiegają o budowę drogi S12. Prezydent Radosław Witkowski spotkał się w tej sprawie z wiceministrem infrastruktury i budownictwa. Czytaj więcej...


Przebieg trasy S12 jeszcze nie wyznaczony

W związku z pojawiającymi się niepokojami społecznymi, będącymi pokłosiem zamieszczenia na portalu www.conadrogach.pl potencjalnej trasy przebiegu drogi S12 przez województwo mazowieckie, informujemy, że kwestia wariantu przebiegu przedmiotowej trasy jest nadal otwarta. Czytaj więcej...


Na wyjazdowym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w Kaliszu Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12 przyjęło nowych członków.

Stowarzyszenie S 12 poszerzyło grono swoich członków o cztery nowe jednostki, tj. Miasto Kalisz, Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, Miasto Leszno oraz Gminę i Miasto Błaszki. Uroczyste przyjecie Uchwał w tej sprawie nastąpiło podczas II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w kaliskim ratuszu w dniu 11 grudnia 2015 r. Czytaj więcej...


III Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 10 marca 2015 roku o godz. 11. 00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Drogi Ekspresowej S 12 z siedzibą w Radomiu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miast, gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz Prezydent Miasta Kalisza i Starosta Kaliski , którzy zadeklarowali udział w pracach Stowarzyszenia i wspólne lobbowanie na rzecz ostatecznego trasowania przedmiotowej drogi. Czytaj więcej...


II Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 26 marca 2014 roku odbyło się pierwsze w tym roku Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12. W toku standardowych czynności formalnych podejmowanych corocznie przez Stowarzyszenie w ramach Walnego Zebrania Członków, podjęto postanowienia dotyczące planów działań na najbliższe miesiące. Czytaj więcej...


I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 21 marca 2013 roku odbyło się w Radomiu I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12. Pokłosiem Zebrania było ustalenie Strategii działań Stowarzyszenia na 2013 rok. Czytaj więcej...


Konferencja Stowarzyszenia S12

Konieczność wystosowania pism do Premiera Rządu RP, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i GDDKiA w kwestii rozstrzygnięć dotyczących realizacji S12 to główny efekt konferencji Stowarzyszenia S12, która odbyła się w poniedziałek 14 maja w Urzędzie Miejskim. Oprócz członków stowarzyszenia, na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka w spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści ziemi radomskiej i piotrkowskiej oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie i w Łodzi. Czytaj więcej...


Stan na 6 lutego 2012 roku

Przebieg trasy S12 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1134 z 2004r., z późn. zm.) jest następujący: A1 (Piotrków Trybunalski) - Sulejów - Radom - Puławy - Kurów - Lublin - Piaski - Chełm - Dorohusk - granica państwa (Kijów). Czytaj więcej...


Konferencja w budynku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12 z siedzibą w Radomiu realizując cele statutowe organizuje konferencję lobbującą na rzecz budowy przedmiotowej trasy. Konferencja odbędzie w dniu 18 maja 2010 r. w budynku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W Konferencji uczestniczyć będą zaproszeni parlamentarzyści ziemi radomskiej i piotrkowskiej, przedstawiciele GDDKiA, Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz członkowie Stowarzyszenia.


Nowa strona GDDKiA

Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie uruchomiła serwis internetowy dotyczący docelowego układu dróg ekspresowych i autostrady A-2 w województwie mazowieckim. Serwis www.drogi.waw.pl ma umożliwić Państwu samodzielny dostęp do informacji na temat projektowanych, realizowanych oraz istniejących dróg ekspresowych (tj. S-2, S-7, S-8, S-10, S-12, S-17 i S-19) oraz na temat projektowanej autostrady A-2 w województwie mazowieckim.


S12 członkiem Polskiego Kongresu Drogowego

Stowarzyszenie nasze zostało wpisane na listę członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.

Czytaj więcej...


Gmina Orońsko zrezygnowała

W dniu 14.01.2009 Gmina Orońsko złożyła do władz stowarzyszenia pisemna rezygnację z członkowstwa w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.


Spotkanie informacyjne dotyczące projektowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S12

W dniu 18 września 2008 roku w Łodzi w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S12 na terenie województwa łódzkiego. Czytaj więcej...


W sprawie przebudowy drogi krajowej nr S12 do kategorii drogi ekspresowej

My, niżej podpisani przedstawiciele gmin, powiatów, województw skupionych wokół drogi krajowej nr 12 deklarujemy poparcie dla realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi S12 w parametrach drogi ekspresowej w przebiegu przewidzianym aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 128 poz. 1334). Czytaj więcej...


Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

W dniu 1 kwietnia 2008 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Zbigniew Rapciak przyjął delegację Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12 w siedzibie Ministerstwa. W spotkaniu uczestniczyli też: Pan Janusz Koper – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i Pani Katarzyna Wiktorowicz – Dyrektor Biura Planowania Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na spotkaniu omówione zostały kwestie dotyczące opracowań wariantowych przebiegu trasy dla poszczególnych etapów drogi S 12 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz prac inwestycyjnych i planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tym zakresie. Czytaj więcej...


Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12 NIP 7962781458, REGON 140944706, KRS 0000266482, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS