W dniu 21 marca 2013 roku odbyło się w Radomiu I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12. Pokłosiem Zebrania było ustalenie Strategii działań Stowarzyszenia na 2013 rok, w tym najważniejsze:

- zorganizowanie spotkania członków Stowarzyszenia i zainteresowanych podmiotów z Ministrem Gospodarki – Januszem Piechocińskim,
- zorganizowanie spotkania członków Stowarzyszenia i zainteresowanych podmiotów z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej – Panem Sławomirem Nowakiem.
Celem spotkań i innych działań ustalonych na 2013 rok jest reaktywowanie i nadanie tempa pracom studialnym na zlecenie GDDKiA w kwestii określenia ostatecznego wariantu przebiegu drogi ekspresowej S12 na terenie województwa mazowieckiego.