W dniu 26 marca 2014 roku odbyło się pierwsze w tym roku Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12. W toku standardowych czynności formalnych podejmowanych corocznie przez Stowarzyszenie w ramach Walnego Zebrania Członków, podjęto postanowienia dotyczące planów działań na najbliższe miesiące.


Członkowie Stowarzyszenia maja świadomość, że przedmiotowa trasa ma szansę na realizację dopiero po 2020 roku. W chwili obecnej chodzi nam o zamknięcie tematu trasowania drogi S 12, wyznaczenie ostatecznego wariantu jej przebiegu i uwolnienie terenów nań zarezerwowanych i /lub zabezpieczenie nowych.
Ustalono, że w pierwszej kolejności Stowarzyszenie zorganizuje wyjazdowe spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W ślad za tym – spotkanie na szczeblu roboczym z Mazowieckim Oddziałem GDDKiA. Stowarzyszenie będzie się również starało umówić spotkanie z Minister Elżbieta Bieńkowską.