Stowarzyszenie S 12 poszerzyło grono swoich członków o cztery nowe jednostki, tj. Miasto Kalisz, Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, Miasto Leszno oraz Gminę i Miasto Błaszki. Uroczyste przyjecie Uchwał w tej sprawie nastąpiło podczas II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w kaliskim ratuszu w dniu 11 grudnia 2015 r.


Władze Stowarzyszenia od miesięcy zabiegały o poszerzenie zakresu prac Stowarzyszenia o cały przebieg drogi krajowej nr 12, tj. o odcinki położone na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Do tej pory do Stowarzyszenia należały gminy z województw: lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.


Zdjęcie: Biuro ds. Promocji i Informacji Miejskiej Urzędu Miasta Kalisza
Od lewej: Jan Kłysz - Wicestarosta Powiatu Kaliskiego, Grzegorz Sapiński – Prezydent Miasta Kalisza, Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia, Prezes Zarządu Stowarzyszenia S12, Jacek Walczak – Sekretarz Gminy i Miasta Błaszki, Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszno.

W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w Kaliszu uczestniczyło wielu samorządowców, prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów, którzy łączą się w idei budowy przedmiotowej drogi i których rozwój w dużej mierze zależy od realizacji tej inwestycji. Po zakończonych obradach, z dziennikarzami rozmawiali przedstawiciele nowo włączonych w struktury stowarzyszenia samorządów: Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza, Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, Jan Kłysz, Wicestarosta Kaliski, Radosław Witkowski, prezydent Radomia, prezes stowarzyszenia i Jacek Walczak, sekretarz Gminy i Miasta Błaszki.
Pokłosiem posiedzenia było skonkretyzowanie planów Stowarzyszenia na najbliższy okres, tj.: stworzenie zespołu parlamentarnego w Sejmie, wspólne wystąpienie do premiera rządu, czy ministra infrastruktury.

Członkowie Stowarzyszenia podjęli postanowienie odnośnie poszerzenia zakresu działania Stowarzyszenia poprzez zwerbowanie nowych członków z województw włączonych ostatnią zmiana Statutu, tj. wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Od 11 grudnia 2015 r. Powiat Jarocin zgłosił akces do zrzeszenia w Stowarzyszeniu. Na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków planowanym pod koniec kwietnia 2016 r. Starostwo zostanie oficjalnie (w drodze uchwały) przyjęte w szeregi Stowarzyszenia.