Radom i inne samorządy nie ustają w staraniach o budowę drogi S12. Prezes Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej nr 12, prezydent Radomia Radosław Witkowski spotkał się w tej sprawie z wiceministrem infrastruktury i budownictwa Jerzym Szmitem. W spotkaniu uczestniczyli także wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak, wiceprezydent Kalisza Artur Kijewski oraz wójt gminy Gózd Paweł Dziewit. - Minister Szmit potwierdził chęć realizacji inwestycji, którą już w zeszłym roku poprzedni rząd wpisał do Programu Budowy Dróg Krajowych. Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, że już pod koniec roku powinny ruszyć prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym drogi ekspresowej S12 na odcinkach: od granicy z województwem łódzkim do Radomia oraz od Radomia do Puław – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Zadaniem wykonawcy STEŚ będzie przeanalizowanie różnych wariantów przebiegu planowanej S12 i wskazanie najkorzystniejszego z nich. W rejonie Radomia proponowane są trzy warianty przygotowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Etap prac przygotowawczych powinien zakończyć się 2019 roku, a sama budowa jest planowana na lata 2019-2023.

Podczas spotkania samorządowcy zgłosili także potrzebę wpisania do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych odcinka S12 od Piotrkowa Trybunalskiego do zachodniej granicy Polski. Byłoby to wyjście naprzeciw oczekiwaniom członków stowarzyszenia z zachodniej części Polski.


Fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa