W dniu 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyło się drugie w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.


Na posiedzeniu w poczet członków Stowarzyszenia zostały przyjęte 4 nowe jednostki samorządu terytorialnego, tj. Powiat Piotrkowski reprezentowany przez Starostę Pana Stanisława Cubałę (w imieniu Starosty w obradach uczestniczył Pan Zbigniew Starosta – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych) , Powiat Sieradzki reprezentowany przez Starostę Pana Mariusza Bądziora (w imieniu Starosty w obradach uczestniczył Pan Marek Kanicki - Wicestarosta), Miasto Sulejów reprezentowane przez Burmistrza Pana Wojciecha Ostrowskiego i Gmina Opatówek reprezentowana przez Wójta Pana Sebastiana Wardęckiego.

W toku prowadzonej dyskusji w gronie obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia, podkreślono doniosły moment 10-lecia istnienia Stowarzyszenia i potrzeby zorganizowania z tej okazji uroczystości z udziałem parlamentarzystów ziem zrzeszonych w Stowarzyszeniu. W pierwszej kolejności spotkanie takie zaplanowano na luty 2017 r. na obszarze jednego z samorządów położonych na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego. W maju 2017 r. zaplanowano spotkanie zorganizowane w siedzibie Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem ww. parlamentarzystów.