Przedmiotem obrad Sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29 maja 2017 r. była m.in. sprawa budowy drogi S 12. Radni podjęli inicjatywę przesłania do Premier Beaty Szydło stanowiska, w którym zwrócili uwagę na znaczenie inwestycji dla miasta i regionu. Przypomnieli jednocześnie, że droga ekspresowa S12 stanowi jedną z obietnic zawartych w Kontrakcie Terytorialnym dla Radomia podpisanym przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

– Brak tej inwestycji będzie barierą rozwoju gospodarczego w naszym regionie. Ograniczy możliwości lokowania inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. To bardzo ważne ponieważ naturalne rezerwy w tym zakresie powoli się wyczerpują – mówił podczas dyskusji prezydent Radosław Witkowski, który pełni również funkcję Prezesa Stowarzyszenia Jednostek Samorządu terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.

STANOWISKO Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie budowy drogi S 12:

„My radni Rady Miejskiej w Radomiu, jako przedstawiciele 220 tys. aglomeracji mieszkańców, apelujemy do Pani Premier Beaty Szydło o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do realizacji budowy drogi S 12. Trasa ta znajduje się w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. z perspektywą do 2030r., realizowanych ze środków UE. Znajduje się też na 23 pozycji z 51 przedsięwzięć umieszczonych w załączniku 1 Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Od ponad 10 lat Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12 podejmuje działania zmierzające do realizacji drogi ekspresowej na kierunku wschód - zachód tj. od Puław przez węzeł Radom Południe do granic województwa łódzkiego.

W opinii Radnych Miasta Radomia, realizacja powyższej inwestycji daje gwarancje rozwoju gospodarczego ziemi radomskiej.

Za szybką budową wspomnianego odcinka drogi S 12 opowiadają się także samorządy gospodarcze skupiające przedsiębiorców regionu radomskiego, wszyscy parlamentarzyści ziemi radomskiej wraz z Jarosławem Kaczyńskim, którego podpis widnieje na Kontrakcie dla Radomia uwzględniającym realizację powyższej inwestycji. Chcemy także wesprzeć się deklaracją Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który podczas uroczystości 40-lecia Wydarzeń Radomskich – Czerwiec 1976, w kontekście zaniedbań gospodarczych Radomia, przekonywał o zasadności wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju kraju.

Masowy protest robotników Radomia w 1976 roku i utrata wojewódzkości kładą się cieniem na rozwoju Radomia określanego jako „miasto z wyrokiem”. Potwierdzeniem tych faktów niech będzie chociażby porównanie infrastruktury drogowej i wskaźnika bezrobocia Radomia, Kielc i Lublina z połowy lat siedemdziesiątych oraz obecnie.

Dlatego, jak na wstępie, apelujemy do Rządu Pani Premier o potraktowanie powyższej inwestycji priorytetowo. Mieszkańcom Radomia to się należy”.