W dniu 1 kwietnia 2008 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Zbigniew Rapciak przyjął delegację Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12 w siedzibie Ministerstwa. W spotkaniu uczestniczyli też: Pan Janusz Koper – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i Pani Katarzyna Wiktorowicz – Dyrektor Biura Planowania Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na spotkaniu omówione zostały kwestie dotyczące opracowań wariantowych przebiegu trasy dla poszczególnych etapów drogi S 12 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz prac inwestycyjnych i planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tym zakresie.


Stan przygotowania drogi ekspresowej S 12 przedstawia się w następujący sposób:
• Na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Sulejowa - 19 km – realizacja w latach 2008 – 2014 – aktualnie opracowywane jest wariantowanie trasy,
• Na odcinku od Sulejowa do Opoczna – 21 km – aktualnie brak działań na tym odcinku,
• Obwodnica Opoczna – 8 km – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, złożono wniosek o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi,
• Odcinek od Opoczna do Mniszka – 50 km – brak działań na tym odcinku,
• Mniszek – początek obwodnicy Puław ( w tym obwodnice Radomia i Zwolenia) – 80 km – w opracowaniu Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe ( termin – koniec 2008 r.),
• Obwodnica Puław I etap ( wraz z budową nowego mostu przez Wisłę) – 12,7 km – realizacja w trakcie od 2004 roku do 2008 r.,
• Obwodnica Puław II etap – Kurów - 12,3 km – realizacja w latach 2011 – 2012, w opracowaniu projekt budowlany (termin – lipiec 2008r.),
• Kurów (S12/S17) – 57,5 km – realizacja w latach 2008 – 2011 , termin opracowania projektu budowlanego – III kwartał 2009 r.
• Początek obwodnicy Piask (S12/S17) – 12,3 km – realizacja w latach 2008 – 2011 – planowany termin uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji – koniec 2008 r., aktualizacja projektu budowlanego – marzec 2009r.,
• Obwodnica Piask – 4,2 km – wykonana,
• Odcinek Piaski – Dorohusk z wyłączeniem obwodnicy Chełma – 49,4 km – umieszczony na liście rezerwowej projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w opracowaniu Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (termin – styczeń 2009 r.),
• Obwodnica Chełma – 18,4 km - umieszczony na liście rezerwowej projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – planowany termin złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – II kwartał 2008 r., planowany termin uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji – III kwartał 2009 roku.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgłosiła wniosek do Komisji Europejskiej o włączenie trasy S12 do sieci TEN _ T (Transeuropean Network – Transport).