W związku z planowaniem budowy drogi ekspresowej S12 w regionie radomskim, w poszczególnych gminach odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Jego organizatorem jest firma Schuessler Plan, która opracowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

Jej przedstawiciele pokazali mieszkańcom warianty przebiegu trasy, pokłosiem czego była możliwość zgłaszania uwag i wniosków. Spotkania odbyły się w następujących gminach:

  • Tczów (11 grudnia),
  • Policzna (11 grudnia),
  • Radom (12 grudnia),
  • Zwoleń (13 grudnia),
  • Orońsko (14 grudnia),
  • Kowala (14 grudnia),
  • Skaryszew (15 grudnia),
  • Przyłęk (18 grudnia)
  • Gózd (19 grudnia).

Na spotkaniach zbierane opinie na temat trzech opracowanych wariantów. W każdym z nich „dwunastka” ma przebiegać po południowej stronie Radomia. Różnią się one natomiast między sobą miejscem, w którym nowa trasa przecinałaby drogę krajową nr 9. Każdy zakłada natomiast budowę węzła umożliwiającego wjazd z Radomia na ekspresówkę. We wszystkich trzech wariantach proponowana jest też budowa węzła u zbiegu drogi S-12 i S-7. Niektóre rozwiązania wzbudzają kontrowersje wśród mieszkańców miasta i okolic. Organizatorzy uspokajają jednak, ze to dopiero wstępne plany. Wnioski, pytania i propozycje zgłoszone w trakcie i po spotkaniach konsultacyjnych będą uwzględniane podczas konstruowania ostatecznych wariantów trasy.

Podczas drugiej tury spotkań projektanci i przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawią koncepcje uwzględniające propozycje mieszkańców. Trzecia tura będzie potwierdzeniem poczynionych ustaleń i modyfikacji. Wybrany wariant złożony zostanie z wnioskiem o decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przez następnych dziewięć miesięcy trwać mają badania geologiczne. W tym czasie przygotowany będzie przetarg na projekt i budowę drogi. Inwestycja wykonana będzie w trybie zaprojektuj i buduj. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2025.