W dniu 18 września 2008 roku w Łodzi w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S12 na terenie województwa łódzkiego.Do 10 października jednostki samorządu terytorialnego z obszaru objętego wariantowaniem trasy zgłosiły swoje uwagi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. Na dzień dzisiejszy nie ma informacji, kiedy GDDKiA ogłosi oficjalną decyzję w sprawie wyboru najbardziej optymalnego wariantu przebiegu trasy S12.Mapa przebiegu wariantowanych tras dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia S 12 w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30, lokal nr 214.