W dniu 14.01.2009 Gmina Orońsko złożyła do władz stowarzyszenia pisemna rezygnację z członkowstwa w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.