Stowarzyszenie nasze zostało wpisane na listę członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.


Polski Kongres Drogowy to inicjatywa społeczna, która chce zapewnić kierowcom jednolite standardy na całej sieci dróg publicznych. Członkowie stowarzyszenia chcą w sprawach ważnych zabierać głos i wpływać na decyzje oraz aktywnie działać w czasie ich realizacji.

Inicjatywa powołania Polskiego Kongresu Drogowego narodziła sie w czasie I Forum Zarządców Drogowych jesienią 2004 roku. Wyłoniona grupa inicjatywna doprowadziła do zarejestrowania nowej organizacji. Powołany w ten sposób Kongres, przyjął formułę stowarzyszenia, które ma być platformą dla tych wszystkich, którzy działają i chcą działać na rzecz rozwoju wszystkich dróg kołowych w Polsce - sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych na wsi i w miastach oraz wielkich metropoliach.

Polski Kongres Drogowy, jako reprezentacja całej branży, chce być doradcą, opiniodawcą i służyć fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji i działań. Będzie również obiektywnym recenzentem wszystkich tych działań.

W większości krajów Unii Europejskiej funkcjonują Narodowe Kongresy, które współpracują z Europejskim Kongresem Drogowym. W wymiarze ogólnoświatowym od wielu lat działa Światowy Kongres Drogowy - PIARC. Chcemy pełnić funkcje łącznika pomiędzy polskimi drogowcami a ich odpowiednikami w organizacjach międzynarodowych i za granicą.

Stowarzyszenie "Polski Kongres Drogowy"
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

tel/fax: (022) 675-08-15, (022) 811-32-31 w. 263
e-mail: office@pkd.org.pl
web: www.pkd.org.pl
Konto Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy:
Bank PEKAO S.A. Oddział w Warszawie
ul. Kłopotowskiego 15
Nr konta: 17 1240 6074 1111 0000 4995 7460