Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie uruchomiła serwis internetowy dotyczący docelowego układu dróg ekspresowych i autostrady A-2 w województwie mazowieckim. Serwis www.drogi.waw.pl ma umożliwić Państwu samodzielny dostęp do informacji na temat projektowanych, realizowanych oraz istniejących dróg ekspresowych (tj. S-2, S-7, S-8, S-10, S-12, S-17 i S-19) oraz na temat projektowanej autostrady A-2 w województwie mazowieckim.