Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12 z siedzibą w Radomiu realizując cele statutowe organizuje konferencję lobbującą na rzecz budowy przedmiotowej trasy. Konferencja odbędzie w dniu 18 maja 2010 r. w budynku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W Konferencji uczestniczyć będą zaproszeni parlamentarzyści ziemi radomskiej i piotrkowskiej, przedstawiciele GDDKiA, Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz członkowie Stowarzyszenia.