Zarząd Stowarzyszenia:Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia

Urząd Miejski w Radomiu
Ul. Jana Kilińskiego 30
26-610 Radom
Tel. 48/ 363 32 26
Fax 48/ 362 67 53
e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.plWiceprezes Zarządu Pan Włodzimierz Kabus – Zastępca Burmistrza Zwolenia

Urząd Miejski w Zwoleniu
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
Tel. 48/ 676 22 10
Fax 48/ 676 24 18
e-mail: burmistrz@zwolen.pl
www.zwolen.plCzłonek Zarządu Pan Paweł Dziewit – Wójt Gminy Gózd

Urząd Gminy w Goździe
Ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Tel. / Fax 48/ 320 20 97

E-mail: wojt@gozd.pl
www.gozd.plKomisja Rewizyjna:

1. Pan Adam Gibała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wójt Gminy Wolanów

Urząd Gminy Wolanów
Ul. Radomska 20
26-625 Wolanów
Tel. 48/ 618 60 67
Fax 48/ 618 79 41
e-mail: gmina@wolanow.pl
www.wolanow.pl

2. Pan Waldemar Urbański – członek Komisji Rewizyjnej – Starosta Powiatu w Zwoleniu

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
Ul. Władysława Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
Tel. 48/ 676 33 89
Fax 48/ 676 25 20
e-mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
www.zwolenpowiat.pl

3. Pan Tadeusz Tomasik – członek Komisji Rewizyjnej – Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha

Urząd Miasta i Gminy Przysucha
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha
Tel. 48/ 675 22 19
Fax 48/ 675 21 06
e-mail: sekretariat@gminaprzysucha.pl
www.gminaprzysucha.pl


Dyrektor Biura Stowarzyszenia:

Pani Beata Tarka

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12

Ul. Jana Kilińskiego 30, lok. 100
26-600 Radom
Tel. 48/ 362 02 01
Fax 48/ 362 67 53
e-mail: kontakt@stowarzyszenies12.pl
www.stowarzyszenies12.pl