เราทำอะไร

พิเศษ นายกเทศมนตรี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2011-9-29 · นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗

2คู่ชิงนายกเทศมนตรีแม่สอด"กอด ...

2021-2-19 · 19 ก.พ. 2564 เวลา 9:03 น. 578 2 คู่ชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต่างเข้าสวมกอดกัน ขณะร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์ สะท้อนจิตวิญญาณการแข่งขันในวิถี ...

แผนงานบริหารงานทั่วไป

2020-10-6 · เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รอง ... เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2005-7-25 · ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ...

เปิดคลัง ๖ นายกเทศมนตรีตำบล ...

2021-9-10 · เปิดคลัง ๖ นายกเทศมนตรีตำบล ผู้กำชัยเข้ามานั่งบริหารงานอีกสมัย ... เงินค่าตอบแทนพิเศษ ๘๑,๐๐๐ บาท ขายที่ดิน (มรดก) ซ.โชค ...

นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก Archives

2020-11-21 · รายงานพิเศษ สุขภาพ การเมือง บันเทิง โซเชียลมีเดีย ... Home » นายกเทศมนตรี ตำบลหลักหก นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก ...

รองนายกเทศมนตรีฯ บรรยายพิเศษ ...

2021-6-17 · รองนายกเทศมนตรีฯ บรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพการทำงานและการทำงานเป็นทีม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ...

สัมภาษณ์พิเศษนายกเทศมนตรี ...

2021-6-14 · หน้าแรก » สัมภาษณ์พิเศษนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กับแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแม่เหียะ แบบทันต่อโลกทันสมัย สร้างความเชื่อมั่น ประชาชนเมืองแม่เห ...

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วม ...

2019-10-29 · ตาก-วุฒิสภา และ สำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือให้นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและ การจัดตั้ง อปท. ...

ใจถึงพึ่งได้! นายกเทศมนตรีศรี ...

2021-8-22 · นายกเทศมนตรีศรีราชา นำทีมซื้อซิโนฟาร์ม ฉีดให้ชาวศรีราชาฟรี 22 ส.ค. 2021 22 ส.ค. 2021 Thana ข่าว, ภูมิภาค วัคซีน, วัคซีนฟรี, ศรีราชา, โควิด

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๓ ง ...

2020-8-5 · นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต ่อไปนี้แทน

ข่าว

2019-12-18 · ป.ป.ช. ชี้มูลผิด ''อภิชิต วิโนทัย'' นายกเทศมนตรีนครตรัง-พวกรวม 3 ราย คดีจ้างเหมาจัดงานเทศกาลตรุษจีนปี 56 ยอมให้ผู้รับจ้างเรียกเก็บเงินค่าเช่า ...

รับรองผลเลือกตั้งเทศบาล โอกาส ...

2021-4-28 · รายงานพิเศษ. รับรองผลเลือกตั้งเทศบาล โอกาสในวิกฤตกับการพิสูจน์ฝีมือนายกเทศมนตรีมือใหม่. ผ่านระยะเวลามา 1 เดือนเต็มกับการ ...

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ ...

ถ้าผมได้เป็นนายกเทศมนตรี ผมจะแสดงให้เห็นว่างานถักนั้นทั้งสวยงามและให้ความรู้สึกสบายขนาดไหน และยิ่งอุ่นเป็นพิเศษเมือเราถักงานชิ้นนั้น ...

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ...

2010-2-22 · พิเศษ ของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี แล วแต ... นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเงินค าเบี้ยประชุมกรรมการ ...

บิ๊กตู่ โปรยยาหอม พร้อมดัน ''นคร ...

2015-9-2 · เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นครแม่สอด อ.แม่สอด เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ สภาเทศบาลนครแม่สอด นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกฯตรวจราชการ ข่าวทั่วไทย ...

ครม.รับทราบ การศึกษา ตั้ง อปท. ...

2021-5-26 · ครม.รับทราบ การศึกษา ตั้ง อปท.รูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" ส่งเสริมการค้าชายแดน ตามข้อเสนอ กรรมาธิการท้องถิ่น วุฒิสภา และ อดีตนายกเทศมนตรีนคร ...

รองนายกเทศมนตรี รองนายก ...

2021-5-13 · สภาเทศบาล นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ... พิเศษ 5. ฝ่ายส่งเสริม ...

ปิดหีบลต.นายกเทศมนตรี,สมาชิก ...

2021-3-28 · ปิดหีบเลือกตั้งเทศบาลนครโคราช ผลนับคะแนน หน่วยที่ 17 กลุ่มโคราชชาติพัฒนาชนะยกทีม. การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ ...

นายกเทศมนตรี (ประเทศไทย)

2019-9-2 · 1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตรา 4,000 บาท/เดือน 2. ค่าตอบแทนพิเศษรอง นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน อัตรา 3,000 บาท/เดือน/คน ตามระเบียบ

๒.๓ แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก ...

2020-11-5 · ๒.๓ แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ... และเสนอมาเพื่อรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด ...

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็น ...

2015-8-23 · นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ดร.เทอดเกียรติ ชิน ...

ศาลคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 28 ปี ...

2021-9-8 · ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา ''อภิเดช หิโตปกรณ์'' อดีตนายกเทศมนตรีเมืองพังงา สั่งจ้างวิธีพิเศษ 4 โครงการโดยมิชอบ เอื้อผู้เสนอราคาบางราย ...

การเมือง

2020-3-21 · นายกเมืองพัทยา นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต. ฯลฯ การพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.